Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Toplantısı Yapıldı

19.12.2022
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Bada Başkanlığında Üniversitemizin 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında dış paydaşlar toplantısı gerçekleştirildi.
Rektörlük Hizmet Binası’nda yapılan toplantıya Üniversitemiz Stratejik Planlama ekibi üyeleri ve il müdürlüklerinin temsilcileri katıldı.
 
Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada; 2024-2028 Stratejik Planı’na “Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi” başlıklarına ilişkin planlama adımları ve izlenecek yol haritası ile ilgili bir toplantı gerçekleştirmek için toplandıklarını belirtti.