Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Erdoğan BADA

Eğitim Fakültesi Dekanı

Üye

1441

E-Posta Gönder

Prof. Dr. Yakup ÇİÇEK

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Üye

1711

E-Posta Gönder

Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı V.

Üye

3327

E-Posta Gönder

Prof. Dr. Ömer PAKİŞ

Mühendislik Fakültesi Dekanı V.

Üye

1121

E-Posta Gönder

Prof. Dr. Ömer PAKİŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.

Üye

1121

E-Posta Gönder

Doç. Dr. Can YILMAZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Üye

3354

E-Posta Gönder

Doç. Dr. Mehmet Sait TAYLAN

Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.

Üye

3309

E-Posta Gönder

Dr. Öğr. Üyesi Erdal BİNGÖL

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür V.

Üye

1433

E-Posta Gönder

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÜNEŞ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Üye

3339

E-Posta Gönder

Öğr. Gör. Hikmet YAŞAR

Çölemerik MYO Müdür V.

Üye

1410

E-Posta Gönder

Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

3334

E-Posta Gönder