2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Ön Değerlendirme Sonuçları

25.01.2023
Üniversitemiz "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu"nun 23-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapmış olduğu ön değerlendirme sonucunda "2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Puan Listesinin" ekte belirtilen şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür. İlan edilen başvuru sonuçlarına yönelik itirazlar 27 Ocak 2023 Cuma gününe kadar Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılabilecektir. 
 
Bilgilerinize sunulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Puan Listesi
İndir