2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Nihai Puan Listesi

31.01.2023
Üniversitemiz "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu", 30 Ocak 2023 tarihinde 2022 yılı akademik teşvik puanı ön değerlendirme listesine gelen itirazları incelemek amacıyla toplanmıştır. İtirazlar, komisyon tarafından incelenerek karara bağlanmış olup "2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Nihai Puan Listesinin" aşağıdaki bağlantıda yayınlanan haliyle kabul edilmesi uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinize sunulur. 

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Nihai Puan Listesi
İndir