Akademik Teşvik Başvuru ve İtiraz Takvimi
Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuruların Yapılması
9-16 Ocak 2023
Bölüm/Anabilim Dalındaki Ön İnceleme Komisyonlarının Başvuruları Değerlendirmesi
17-18 Ocak 2023
Birimlerin Ön İnceleme Sonuçlarını Rektörlüğe Göndermesi
19-20 Ocak 2023
Rektörlük Akademik Teşvik Komisyonunun Ön İncelemeleri Değerlendirmesi
23-24 Ocak 2023
Sonuçların Hakkari Üniversitesi Web Sayfasından Yayınlanması
25 Ocak 2023
Akademik Teşvik Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
26-27 Ocak 2023
İtiraz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 30 Ocak 2023
İtiraz Sonucu Güncel Listenin Web Sayfasında Yayınlanması
31 Ocak 2023