Farabi Değişim Programı
 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi              
 2. Adnan Menderes Üniversitesi                  
 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi                     
 4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi               
 5. Akdeniz Üniversitesi                                   
 6. Anadolu Üniversitesi                                  
 7. Ankara Üniversitesi                                     
 8. Atatürk Üniversitesi                                    
 9. Batman Üniversitesi                                    
 10. Bayburt Üniversitesi                                    
 11. Bingöl Üniversitesi                                      
 12. Bitlis Eren Üniversitesi                                
 13. Bülent Ecevit Üniversitesi                            
 14. Celal Bayar Üniversitesi                                
 15. Cumhuriyet Üniversitesi                              
 16. Çanakkale Ons ekiz Mart Üniversitesi       
 17. Çankırı Karatekin Üniversitesi                     
 18. Çukurova Üniversitesi                                  
 19. Dicle Üniversitesi                                          
 20. Dokuz Eylül Üniversitesi                              
 21. Dumlupınar Üniversitesi                              
 22. Düzce Üniversitesi                                         
 23. Erciyes Üniversitesi                                       
 24. Erzincan Üniversitesi                                     
 25. Fırat Üniversitesi                                            
 26. Gazi Üniversitesi                                            
 27. Gaziantep Üniversitesi                                
 28. Gaziosmanpaşa Üniversitesi                       
 29. Girne Amerikan Üniversitesi                        
 30. Gümüşhane Üniversitesi                              
 31. Hacettepe Üniversitesi                                 
 32. Harran Üniversitesi                                        
 33. Hitit Üniversitesi                                            
 34. Iğdır Üniversitesi                                            
 35. İnönü Üniversitesi                                          
 36. İstanbul Üniversitesi                                      
 37. Kafkas Üniversitesi                                        
 38. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 39. Karabük Üniversitesi                                      
 40. Karadeniz Teknik Üniversitesi                     
 41. Kastamonu Üniversitesi                                
 42. Kırıkkale Üniversitesi                                    
 43. Kırklareli Üniversitesi                                   
 44. Kilis 7 Aralık Üniversitesi                               
 45. Mardin Artuklu Üniversitesi                         
 46. Marmara Üniversitesi                                    
 47. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi                  
 48. Mersin Üniversitesi                                        
 49. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi               
 50. Mustafa Kemal Üniversitesi                          
 51. Muş Alparslan Üniversitesi                           
 52. Necmettin Erbakan  Üniversitesi                 
 53. Nevşehir Hacı Bektaş  Veli Üniversitesi      
 54. Nişantaşı Üniversitesi                                    
 55. On Dokuz Mayıs Üniversitesi                       
 56. Ordu Üniversitesi                                           
 57. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi              
 58. Pamukkale Üniversitesi                                
 59. Sakarya Üniversitesi                                      
 60. Selçuk Üniversitesi                                         
 61. Siirt Üniversitesi                                               
 62. Süleyman Demirel Üniversitesi                          
 63. Trakya Üniversitesi                                            
 64. Uludağ Üniversitesi                                           
 65. Yüzüncü Yıl Üniversitesi