Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Dekanlık Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Dekan Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Dekan Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Fakülte Disiplin Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Sınav Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Yatay Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Dikey Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bologna Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
ADEK Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
ÇAP Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Muhasebe Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Görevlisi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Yazı İşleri Birimi Görevlisi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkanlığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkanı Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Görevlisi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir
Personel Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
İndir