Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı

30.05.2022
Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği (2021-1-TR01-KA131-HED-000003326 / 2022-1-TR01-KA131-HED-000057550 sözleşme numaralı projeler) başvuruları başladı. Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak, başvuru işlemlerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalı üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütecektir.
 
Başvuru Tarihleri: 20 Haziran 2022- 5 Temmuz 2022 Saat 23.59
 
Başvuru yapmak için tıklayınız. 
 
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.
 
 • Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (ders yükü olan) kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir.
 • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden, İdari Personel ile Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (ders yükü olmayan/uygulamalı birimler) kadrosunda olan akademik personel yararlanabilecektir.
 • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Personel Hareketliliği kontenjanları:
 •  
Ders Verme Hareketliliği: 6 personel 
Eğitim Alma Hareketliliği: 6 personel (İdari:4, Akademik:2)
 
 • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine katılacak İdari Personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca İngilizce dilinde sınav düzenlenecektir. İdari personelin Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ibraz etmesi durumunda ilgili puanı değerlendirmeye alınabilecektir. Akademik personelden Yabancı Dil Sınav Puanı Belgesi alınacaktır.
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı yükseköğretim kurumları listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasının İkili Anlaşmalar bağlantısından ulaşılabilir. Personel Ders Verme Hareketliliği kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır.
 • İdari Personel için Yabancı Dil Sınavı 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 16:00'da yapılacaktır. Yabancı Dil Sınav sonuçları ve Değerlendirme sonuçları daha sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.
 • Değişim faaliyeti Asil adaylar için en erken 18 Temmuz 2022 tarihinde başlar, en geç 01 Mart 2023 tarihinde sona erer. (Karşı kurumdan alınacak davet mektupları belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak talep edilmelidir.). 01 Mart 2023 tarihine kadar süreçleri tamamlamayan asil adayların hakkı yedek adaylara geçecektir. Asil ve yedek adayların hareketliliği tamamlayacağı son tarih 31 Ekim 2023’tür.
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 • Personel hareketliliği faaliyetleri azami 5 gün olarak planlanmalıdır. Seyahat için de 2 gün hibe verilecektir. Hareketlilikler, 5 gün faaliyet 2 gün seyahat olmak üzere toplamda 7 gün üzerinden hibelendirilecektir.
 
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 
Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 
HİBE DESTEĞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde harcırah ve seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 
Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 
Ülke Grupları
Misafir Olunacak Ülke 
Günlük Hibe (Avro)
1. Grup Ülkeler
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri
162
2. Grup Ülkeler
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri
144
3. Grup Ülkeler
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya
126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180
 
Seyahat Gideri Hesaplamaları
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek verilir.
Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında 23 -
100 ila 499 KM arasında 180 210
500 ila 1999 KM arasında 275 320
2000 ila 2999 KM arasında 360 410
3000 ila 3999 KM arasında 530 610
4000 ila 7999 KM arasında 820 -
8000 KM veya daha fazla 1.500 -
 
GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu
 2. Davet Mektubu 
 3. Yabancı Dil Belgesi (Akademik personel için zorunlu)
 4. Hizmet Belgesi (Hitap Hizmet Dökümü)
 5. Kurumlararası Anlaşma Formu
 6. Engelli ve Gazi Personel ile Şehit Yakını Personel için Kanıtlayıcı Belge
 
Bilgilerinize Sunulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Erasmus+ Personel Hareketliliği 2021-2022 Projeleri Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri
İndir