Genel Bilgiler
Yenilik ve iyi uygulamaların paylaşımı, değişimi için işbirliğinin ön planda olduğu yeni programda bireylerin hareketliliği, iş dünyası ile işbirliğinin geliştirilmesi, istihdama yönelik ortaklıklar kurulması amaçlanmıştır. Erasmus+ Programı ile programların içeriği genişletilmiş ve AB üyesi ülkelerin dışında ortak ülkeler statüsünde farklı kıtalardan birçok ülke kapsama alınmıştır.
Ülkemize sunulan bu amaç ve fırsatlardan üniversitemizin en iyi şekilde yararlanabilmesi için yenilenen yapısıyla Koordinatörlüğümüz öğrenci ve personelimize her türlü desteği sunmayı ilke edinmiştir.