Misyon & Vizyon
Misyonumuz
AB Eğitim Programlarının Hakkâri Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmektir.

Vizyonumuz
AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, tam anlamıyla uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlamaktır.