Başvuru Şartları
Erasmus Nedir?
Erasmus öncelikle “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yüksek öğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program yüksek öğretimde üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını öngörür. Bu doğrultuda Erasmus programı, Avrupa üniversiteleri arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek amacıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimini sağlamayı ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin tanındığı ortak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.
 
Kimler Başvurabilir?
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:
 
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)4 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir. 
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden6 yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.
Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez. 
 
Kime başvuracağız?
Erasmus+ Bölüm Koordinatörü veya Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü'ne başvuracaksınız.
 
Gidilen ülkede ek olarak yabancı dil desteği alınabilir mi?
Avrupa Birliğinin resmi dilleri olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşulan ülkeler dışındaki ülkelerin dilleri için dil kursu desteği verilir.
 
Erasmus kapsamında öğrenciye maddi destek olanağı sağlanır mı?
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,
500
600
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye
300
400 
 
Gidilen ülkede konaklama olanağı nedir?
Eğer gidilen ülkenin üniversitesi Erasmus öğrencileri için yurtlarda özel kontenjan sağlamıyorsa kendi olanağınız ile konaklama sorununuzu çözmeniz gerekiyor.
 
Gidilen dönem içinde üniversite için harç ödemeye devam edecekmiyim?
Evet gidilen dönem için üniversite harçı ödemeye devam edilecek.

Bir öğrenci kaç dönem gidilen üniversitede kalabilir?
Fakültenizin yapmış olduğu anlaşmaya bağlı olarak bir veya en fazla iki dönem gidilen üniversitede eğitim görebilir.

Erasmus programından kaç defa yararlanabilirim?
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. 
 
Gidilen ülkenin üniversitesine harç veya başka bir ücret ödeyecek miyim?
Hayır ödemeyeceksiniz. O ülkede eğitim gören öğrencilerin tüm haklarına sahip olacaksınız. Laboratuar, kütüphane… gibi yerler o ülkenin öğrencileri tarafından ücret karşılığı kullanılıyorsa sizde aynı ücreti ödeyeceksiniz.
 
Ülkemde okumadığım dönemi geri döndüğümde tekrar okuyacak mıyım?
Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız.

Gidilen ülkede dersten kalırsam ne olur?
Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız. 
 
Sekizinci dönemi yurt dışındaki üniversitede tamamlayan öğrenci o üniversitenin diplomasını alabilecek mi?
Hayır. Kayıtlı bulunduğunuz ülkenizdeki üniversitenin diplomasını alacaksınız.
 
Gidilen üniversitede kalan eğitimime devam edebilir miyim?
Evet. Gidilen üniversitenin yatay geçiş koşullarını yerine getirirseniz eğitiminizi orada devam edebilirsiniz.

Program nasıl işler? 
Bu programa katılmak isteyen üniversiteler belirlenen tarihler içinde, Erasmus University Charter (EUC) için Avrupa Komisyonuna müracaat ederler. EUC, kendi değerlendirmesi sonucunda bu üniversitelere Erasmus programı tarafından desteklenen etkinliklere katılım hakkı verir.

Erasmus Programının Faaliyetleri Nelerdir? 
1-Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim(Student Mobility - SM) 
Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke üniversitesi ile karşılıklı değişim anlaşması imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ilgili üniversite Erasmus faaliyetleri için sağlanan fondan faydalanarak öğrencilerin yabancı dil eğitimi, belgelerin çevirisi, hazırlık ziyaretleri için gerekli olan ve programa öğrenci katılımını sağlamaya yönelik harcamaları yapabilecektir. Erasmus programına katılan üniversitelerin öğrencileri, lisans eğitiminin ilk yılındakiler hariç ve doktoradakiler dahil olmak üzere üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim alabilirler. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede harcanan emek ve alınan krediler öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınır hale getirilmiştir.
 
2-Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)
Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde2 belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir
 
3-Karşılıklı Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility - TS) 
Erasmus programı, akademisyenlerin de diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversiteye misafir öğretim görevlisi olarak gitmesine olanak tanır. Bu süre en az bir hafta (minimum 8 ders saati) ve en fazla bir dönem (altı ay) olabilir. Erasmus kapsamında, karşılıklı akademisyen değişimine katılacaklar için mali destek de sağlanabilir. Ancak Socrates mali destek programının felsefesine göre bu destek tüm harcamaları karşılayacak miktarda olamaz. Genelde bu tür değişimler için sağlanacak desteğin miktarı, gönderen ülkenin Ulusal Ajansı tarafından belirlenir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS) 
Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ECTS, öğrencilerin ülkeler arası hareketliliğini sağlayabilmek için, öğrenim başarılarını ölçmek, kıyaslamak ve bir kurumdan diğerine aktarmak üzere, öğrenci merkezli bir kredi sistemi olmak iddiasıyla yapılandırılmıştır. ECTS kredi sistemi dersleri, öğrencilere getirdiği iş-yükü açısından tanımlamaya çalışır. ECTS kredisi bir üniversitede bir tam akademik yıl içinde öğrencinin tamamlaması gereken toplam iş-yükünün (sınıf, uygulama, seminer, özel çalışma gibi sınıfta, laboratuarda, evde ve kütüphanede tamamlaması gereken her türlü çalışmanın) her ders için, sayısal değer olarak nasıl tanımlandığını gösterir.60 ECTS kredisi bir senelik çalışmaya (iş-yükü açısından) eşittir ve genelde 30 ECTS kredisi altı ay-bir dönemde verilir. ECTS kredileri, değişimi yapan her iki kurumun da programında yer aldığı koşullarda, tez yazımı ve uygulamalı çalışmalar için de geçerlidir. ECTS ile Notlandırma 
ECTS sisteminde notlandırma kurumlar arası ortaklığı sağlamak açısından önemli bir konudur. Avrupa’da birbirinden oldukça farklı notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Değişim yapan kurumların Erasmus öğrencilerine verdikleri notları birbirlerine transfer edebilmeleri için derecelendirme ile not verme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, öğrenciye gittiği kurumda verilen notla beraber o öğrencinin kurumdaki performansını da değerlendirir. Üniversiteler, ECTS dereceli notlandırma sistemini kendi sistemlerine nasıl uyarlayacakları hakkında kendileri karar verirler.

Diploma Eki 
Diploma eki, mezun olan öğrencinin aldığı diplomaya ek olarak o kurumda başarı ile tamamlamış olduğu eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve konumu hakkında standartlaştırılmış bilgileri içeren belgedir. Diploma Eki, ülkelerarası bağlamda akademik ve profesyonel alanlarda alınan derecelerin, diploma ve sertifikaların geçerliliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Diploma Eki konusunda gereklilikleri yerine getiren kurumlar Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilir.