Ders Verme Hareketliliği
Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.
 
Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
  1. Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  2. Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  3. Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek
 Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları
  1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
  2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.