Adım Adım Erasmus
ÖĞRENCİLER İÇİN ADIM ADIM ERASMUS (ÖĞRENİM) BAŞVURU SÜRECİ

Erasmus başvuruları web sayfasında ve ilan panolarında ilan edilen tarihler arasında yapılır.
Her şeyden önce

1. Dış İlişkiler Ofisi internet sayfasından Erasmus Öğrenci Başvuru Formu’nu indiriniz. Bu formu dikkatlice doldurup imzalayın ve Erasmus Koordinatörünüze ya da Dış İlişkiler Birimine teslim ediniz.
2. Yaptığınız başvurunun başarılı olup olmadığını web sayfasından takip ediniz ve (elinizde yabancı dilden başarılı olduğunuzu gösteren belge yoksa) dil sınavı tarihini gözetiniz
 
Dil Yeterlik Sınavı
3. Dil yeterliliği sınavı, ilan edilen tarihte ve yerde yapılır. Mutlaka zamanında sınava geliniz.
4. Erasmus değişim programından yararlanma hakkını kazanıp kazanmadığınızı Erasmus+  sayfasından öğrenebilirsiniz.
 
Sınavda Başarılı Olduktan  Sonra
5. Erasmus programından yararlanmayı kabul ettiğinize dair başvuru dilekçesini Dış İlişkiler Ofisi'nden temin ediniz ve doldurarak imzalayınız.
6. Gidilecek üniversitenin (bunun için anlaşma yapılan üniversitelerin listesine bakınız) uluslararası ofisinden (international office) temin edilecek Aplication Form (başvuru formu), Learning Agreement (öğrenim anlaşması) formu ve Accommodation formu (kalacak yer formu) gibi belgeleri doldurarak gidecek olduğunuz üniversiteye, başvuruda bulununuz.
7. Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzle birlikte Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay formu üzerinde gideceğiniz üniversitede alacağınız dersleri ve onların Hakkari Üniversitesi'ndeki muhtemel karşılıklarını kararlaştırınız.
8. Yukarıda belirtilen belgeleri doldurup gideceğiniz üniversiteye gönderdikten sonra gidilecek üniversitenin uluslararası ofisinden o üniversiteye kabul mektubunun gelmesini bekleyiniz.
9. Bu arada vize ile ilgili işlemleri yapmaya başlayınız. Bunun için,
(a) Dış İlişkiler Ofisi'nden harçsız pasaport yazınızı alarak emniyete başvurunuz
(b) Yine Dış İlişkiler Ofisi'nden gideceğiniz ülkenin elçiliğine hitaben sizin Erasmus öğrencisi olarak seçildiğiniz ve mali olarak destekleneceğinizi gösteren belgenizi alınız.
(c) Ve gideceğiniz ülkenin elçiliğinin Üniversiteden istediği belgeleri kabul belgeniz gelene kadar temin edip, kabul belgeniz gelir gelmez gideceğiniz ülkenin elçiliğine vize için başvurunuz.
 
Kabul Belgeniz Geldikten Sonraki Yapılacak  İşlemler
10. Dış İlişkiler Ofisi'nden Erasmus Öğrenci Katılım Formu ile Öğrenci Bilgi Formunu (Erasmus öğrenci beyannamesi) temin edip doldurarak teslim ediniz.
11. Size ödenecek hibeyi yatırmak için açtıracağınız banka hesap numarasını Dış İlişkiler Ofisi'ne bildirip sözleşmelerinizi imzalayınız.
 
Gittikten Sonra
12. Gideceğiniz üniversitede burada kararlaştırılandan farklı ders seçerseniz mutlaka Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüze danışarak onay alınız daha önce yapılan Learning Agreement’ın ikinci sayfasında ders değişikliğini belirtiniz.
13. Gittiğiniz üniversitede derslere devam ediniz. Aldığınız derslerden başarısız olsanız bile derse devam ettiğinizi transkriptinizde belirtilmesini sağlayınız.
 
Gelirken Getirmeniz Gerekli  Belgeler
a) Transkript: Yurtdışındaki üniversiteden aldığınız dersleri ve sonuçlarını gösteren belge.
b) Learning Agreement: Öğrenim anlaşması
c) Katılım Sertifikası: Bu belgede özellikle yurt dışında eğitime başladığınız ve bitirdiğiniz tarihler belirtilmelidir. Çünkü hibelerinizin % 20’leri bu belgeye göre düzenlenecektir.
d) EILC (Erasmus Intensive Language Course) katılım belgesi: Eğer bu programdan da yararlanmış iseniz katılım belgenizi getirerek Dış İlişkiler Ofisine teslim etmelisiniz.
 
Döndükten Sonra
14. Yukarıda sayılan tüm belgelerin orijinallerini Dış İlişkiler Ofisine teslim ediniz.
15. Yurt dışından dönerken aldığınız transkript belgesinin bir kopyası ile Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüze giderek yurtdışındaki üniversiteden aldığınız derslerin eşdeğerliliğini onaylatınız.
 
Önemli Not: Yukarıdaki konularda doğacak aksaklıkların sonuçlarının tüm sorumlulukları sizlere ait olacağından lütfen prosedürü eksiksiz takip ettiğinizden emin olun. Sizlerin mağdur olmamanız bizim önceliğimizdir.

Başvuru için gerekli belgeler
 • Ön Başvuru Formu
 • Fakültelerden alınacak karne
 • Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 
 • Gidecek öğrenci için gerekli belgeler
 • Application Form (Başvuru Formu) *Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Acceptance (Kabul Belgesi) * Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Accomodation Form - Kalacak yer formu * Karşı üniversitede temin   edilecek
 • Learning Agreement -  Karşı üniversite dersleri ile sizin derslerinizin eşleştirilmesi
 • Harçsız pasaport yazısı * Dış İlişkiler Ofisinden temin edilecek
 • Vize yazısı * Dış İlişkiler Ofisinden temin edilecek
 • Halk Bankası Vadesiz Euro Hesabı 
 • Sigorta Poliçesi - Özel şirketlerden bireysel başvuru yapılacak
 • Alınan Vize'nin bir fotokopisinin Dış İlişkilere gönderilmesi
 • Gidecek Öğrenci Hibe Sözleşmesi
 
Dönecek öğrenci için gerekli belgeler
 • Transkript *Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Learning Agreement - Öğrenim Anlaşması *Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Participation Letter- Katılım Sertifikası *Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Yoğun Dil Kursuna katıldıysanız, katılım sertifikası *Karşı üniversiteden temin edilecek
 • Nihai Rapor * Dış İliişkilerden Temin