Yönetmelikler
  
Doküman İşlem
29 Ağustos 2014 Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği
İndir
31 Ocak 2013 Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği
İndir
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
İndir