Vizyon & Misyon
Vizyon
 
“Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma” ilkesinden hareketle; sürekli kendini yenileyen, çağın gerekliliklerinin yakın takipçisi olan, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve yöre/bölge insanına yararlı olmayı hedefleyen bir merkez olarak; ideale ulaşma arzusu içerisindeki nitelikli bireylere verdiğimiz eğitim ve sağladığımız imkanlar ile alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.
 
Misyon
Sürekli Eğitim Merkezi olarak misyonumuz, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde Üniversitenin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan örgün eğitim dışında kalan tüm alanlarda, hayat boyu öğrenme kapsamında halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek yaşam boyu eğitim ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.