Amaç, Önem
 AMAÇ
‘’Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor’’ Projesi'nin amacı;
 
•Kadın girişimcileri desteklemek,
 
•Hakkari ilinde girişimciliği arttırmak,
 
•Girişimci kadınlar ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek,
 
•Hakkari ilinde yaşayan, boşanmış, şiddete uğrayan, ekonomik geliri olmayan ya da düşük olan kadınlara iş sahası açmak, kendi projelerini geliştirip iş sahibi olmalarını sağlamak,
•Hakkari ilinde yaşayan kadınların toplumdaki statülerini iyi yönde arttırmak
 
•Girişimci kadınlar ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara projeleri gerçekleştirmede yardımcı olmak,
 
•Hakkari’ de var olan ve ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin tespit edilip değerlendirilmesi ve Ülke ekonomisine katkı sağlanması
 
•Hakkari ilinde yeni iş sahaları açmak,
 
•Hakkari ilinde istihdam artışının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
 
Topluma, ekonomiye katkı sağlayan ve ekonomik özgürlüğünü ele alan girişimci kadınların, toplum içinde sahip olduğu rol ve statüsü güçlenmekte, kendine olan inancı ve özgüveni artmaktadır. Böylelikle Toplumun temel taşı olan kadın ki bu kadın, eş ve anne olarak düşünüldüğünde daha sağlıklı bireylerin yetişmesinde, aile birliğinin artmasında, aile ekonomisinin iyileşmesinde  etkili olmaktadır. Bu sebeplerle iş hayatında var olamayan ve kendini gösteremeyen kadın girişimcilerin desteklenerek ekonomiye kazandırılması Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya yönelik önemli adımlardan biri olmaktadır.
 
ÖNEM
21. yüzyıla girerken ekonomik ve sosyal alanda birçok yenilik ortaya çıkmıştır. Bu yenilikler, özellikle kadınların çalışma hayatında daha aktif bir şekilde yer almalarına neden olmaktadır. Girişimci yönlerini ön plana çıkarma şansını bulan kadınlar, çeşitli iş alanlarında atılımlarda bulunmakta, bu tür faaliyetlerle yeni iş sahaları açıp girişimciliği arttırmaktadır. Aynı zamanda girişimci kadınlar, birçok kişinin de istihdamını sağlamaktadır. Böylelikle girişimci kadınlar, toplumda daha sağlam bir yer edinmekte, oluşturduğu iş gücü ve atılımlarla ilgili faaliyetlere ortak olmakta ve  gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne geçme konusunda katkıda bulunmaktadır.
 
Ülkemizde bulunan illerin ekonomik, sosyal ve kültürel  yaşamlarına baktığımızda Hakkari ilinin bu konularda birçok bakımdan geride olduğu bilinmektedir. Özellikle kadınların iş hayatında yeterince yer alamaması, fiziksel ve ruhsal şiddet mağduru kadınların, boşanmış kadınların toplumda yer edinememesi ve iş bulamaması gibi sorunlar Hakkari’de sıklıkla görülmektedir. Bu sorunlar doğrultusunda oluşturulan, ve bu sorunların ortadan kaldırılmasını hedefleyen, Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak ‘’Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor’’ projesi ile kadınların girişimci yönlerinin ön plana çıkarılması ve bu yönde eğitimler verilmesi, hayal ettikleri ya da başarılı olacaklarını düşündükleri alanlarda projeler üreterek bunları gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.
  Proje dahilinde yapılacak olan program, Hakkari ilinde yaşayan tüm kadınları kapsayacaktır fakat proje eşlerinin de desteği ile tespit edilen mağdur kadınlara, öncellik tanınacaktır. Projenin planlandığı gibi sonuçlanması ile kadınlar kendi ayakları üzerinde durarak, ev, kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak bu proje ile ekonomik özgürlüğünü kazanan ve topluma fayda sağlayan kadınların yetiştirilmesi, bunların özgüvenin artması, toplumdaki statüsünün iyileşmesi, kendine yaşam alanı yaratması bakımından önem arz etmektedir.