Proje Hakkında
Support to Chose Future – Gelecek Seçimlerine Destek AB PROJESİ KABUL EDİLDİ.
 
Proje Uzun Adı: Development Of Co-Agency Coaching & Mentoring System To Support Vet Students In Their Decision Making Process For The Future.
Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Yüksekova MYO Öğretim Görevlisi Ali Can GÖZCÜ tarafından ÇASGEM ve SIDES ile hazırlanan “Gelecek Seçimlerine Destek” projesi, AB 2020 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında değerlendirilmeye alınan 239 adet proje içerisinden kabul edilen 30 projeden bir tanesi oldu.
Desteklenen 30 proje içerisinden projemiz en yüksek destek miktarına sahip 6. proje olarak 242,762 Euro hibe desteğine layık görüldü.
HÜSEM koordinatörlüğünde yürütülecek olan projemizin yürütücüsü HÜSEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Can GÖZCÜ olacaktır. Proje ekibinde HÜSEM Müdürü Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY ile birlikte 4 akademik personel görev alacaktır.
Proje süresi 30 aydır.
Proje Hedefleri;
* Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin karar verme / planlama / projelendirme becerilerinin teşvik edilmesi.
* Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin yaşamlarını inşa etmedeki aktif rolünü teşvik etmek, gelecek kararlarına uygun olarak becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmekten sorumlu olma.k
* Avrupa'da okullar, öğretmenler, profesyoneller, aileler ve toplum arasında eş-temsilcilik yaklaşımı konusunda farkındalığın artırılması.
* Okul topluluğu arasında eş-temsilcilik ve sorumluluk süreçlerini teşvik etmek.
* Okul bırakma eğiliminin azaltılması.
 
PROJENİN HEDEF GRUBU: Öğretmenler, öğrenci kariyer danışmanları, koçlar ve mentorlar, psikolojik danışmanlar, mesleki eğitim öğrencileri, okullar.
FAYDALANICILAR: Mesleki eğitim öğrencileri, mesleki eğitim öğrencilerinin aileleri, mesleki eğitim öğrencileriyle çalışan okullar ve eğitim ve öğretim merkezleri.
 
PLANLANAN ÇIKTILAR:
O1: Ortak Kurum Koçluğu ve Mentorluk Çerçevesi
O2: Gelecek Seçimlerine Destek Eğitim Modülü
O3: Gelecek Seçimlerine Destek Çevrimiçi Eğitim Modülü
O4: Geleceği Seçimlerine Destek Etki Değerlendirmesi
 
BEKLENEN SONUÇLAR VE ETKİ:
Kısa dönem:
* Öğretmenler / profesyoneller öğrencilerinden daha fazla haberdar olacaklar (ihtiyaçlar, beklentiler, engeller, korkular, gelecek vizyonu)
* Öğretmenler / profesyoneller, öğrencilere koçluk ve mentorluk yapma konusunda daha yetkin olacaklar.
* Öğrenciler, seçimlerinin etkisinin daha fazla farkında olacaklar.
* Aileler çocuklarını desteklemenin önemi konusunda daha bilinçli olacaklar.
* Aileler öğrencilerinden daha fazla haberdar olacaklar (ihtiyaçlar, beklentiler, engeller, korkular, gelecek vizyonu)
Ara dönem:
* Öğrenciler gelecekteki kariyerlerine daha etkili bir şekilde karar verecekler.
* Öğretmenler / profesyoneller koçluk becerilerini geliştirecekler.
* Aileler çocuklarına daha fazla destek olacak.
* Öğrenciler gelecekteki okul ve iş olanakları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar.
Uzun vadeli:
* Erken okulu bırakmanın azaltılması
* Çalışanlarda uyumsuzluğun önlenmesi
* Mesleki Eğitim okulları arasında koçluk ve mentorluğun teşvik edilmesi.