Satın Alma Şubesi
  • Rektörlük Merkez örgütü bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlerini yapmak. 
  • Rektörlük Merkez örgütü ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım ve üniversitemiz kütüphanesi için gerekli bilgi kaynaklarının satın alımları yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.
  • İkinci öğretim ve kira gelirlerinden satın alınması gereken mal ve hizmetleri Üniversite genelinde yürütmek. 
  • Üniversitemiz Destek Hizmetleri ve Merkez Kampüsü birimlerinin bütçelerinde 300- Hizmet Alımları harcama kaleminde yer alan makine-teçhizat ve cihazların yıllık bakım ve onarım sözleşmelerinin yapılması ve yedek parçalarının temin edilmesi, taşıtların bakım ve onarımının yaptırılması, yedek parçalarının temini, binalarımızın bina küçük onarımlarının yaptırılması ile ilgili satın alma işlemlerinin yürütmek.. 
  •  Üniversitemize ait tüm birimlerinin, makine teçhizat, kırtasiye, temizlik, büro malzemesi ve demirbaş ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisinden, Avans ve Kredilerin açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin DMO dan ya da DMOda bulunmayan malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu Üniversitemiz depolarına teslim etmek, 
  • Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale işlemlerini yapmak, 
  • Üniversitemiz posta hizmetlerinin yürütebilmesi için pul alımını sağlamak 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesi gereğince Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, giyecek yardımından (Takım Elbise, Ayakkabı, Bot, Tayyör, Yazlık-Kışlık Gömlek, Kravat, Eldiven, Atkı, Şapka, Çorap, Gocuk, Manto, Yağmurluk, Bekçi Elbisesi ve Kumaş malzemeleri) faydalanacak Üniversitemizin tüm birimleri ile Hastanelerinde çalışmakta olan personele ait isim listelerinin düzenlenmesi, teknik ve idari şartnamelerinin hazırlanarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Şube Müdürü

1117

E-Posta Gönder

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Şube Müdürü V.

1171

E-Posta Gönder

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Bilgisayar İşletmeni

1245

E-Posta Gönder

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Bilgisayar İşletmeni

1173

E-Posta Gönder

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Bilgisayar İşletmeni

1245

E-Posta Gönder

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şubesi

Memur

1173

E-Posta Gönder