İş Akış Şemaları
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş akış şemaları
Doküman İşlem
Üyelik İşlemleri
İndir
İlişik Kesme
İndir
Ödünç Verme
İndir
İade İşlemleri
İndir
Kataloglama - Sınıflandırma
İndir
Merkez Kütüphane Okuma Salonu
İndir
Oryantasyon ve Danışmanlık
İndir
Elektronik Kaynaklardan Yararlandırma
İndir
Elektronik Yayın-Veritabanı Aboneliği
İndir