ScienceDirect
 
 
     Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir.

      Science Direct, Elsevier Yayınevi tarafından basılan 1200’ ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar.
 
Erişim İçin TIKLAYINIZ
 
Veri tabanının içerdiği konular;
 
Biyokimya
Biyoloji
İktisadi ve İdari Bilimler
Kimya
Tıp
Yer Bilimleri
Ekonomi
Mühendislik ve TeknolojiÇevre Bilimleri
Malzeme Bilim
Matematik ve Bilgisayar
Mikrobiyoloji ve İmmunoloji
Sinir Bilim
Farmakoloji ve Toksikoloji
Fizik
Sosyal Bilimler