Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi

 

 

Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi:
Osmanlı Devleti'nde mekanik teknikler kullanılarak yayınlanan ilk Arap harfli Türkçe gazete 1828 yılında Osmanlı topraklarında bulunan Mısır'da yayınlanan "Vakayi-i Mısrıyye", Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin başkenti olan İstanbul'da ise "Takvim-i Vekayi" dir. Günümüz gazete anlayışında yayınlanan ve resmi olmayan ilk gazete ise "Ceride-i Havadis" tir.

XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren günlük gazetelerle birlikte haftalık , 15 günlük ve aylık dergiler yayınlanmaya başlamıştır. İlk Türk dergileri Avrupa'da olduğu gibi bilimsel derneklerin yayın organı olarak ortaya çıkmıştır.

Yapılan araştırmalar ilk yayınlanan derginin "Mecmua-i Fünün" olduğunu göstermektedir.15 Nisan 1946' da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü'nde küçük bir büroda çalışmaları başlatılan Milli Kütüphane 29 Mart 1950'de resmi kimliğini kazanarak, Osmanlı döneminin mirasını da devralmıştır. Milli Kütüphane eski harfli Türkçe süreli yayınları depolarında muhafaza etmekte ve mikrofilminden araştırmacıları ve kullanıcıları yararlandırmakta idi.

Gelişen teknoloji ile birlikte araştırmacılara daha iyi ve daha çabuk hizmet verebilmek amacıyla Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınların internet aracılığıyla hizmete sunulabilmesi için elektronik ortama aktarılması çalışmaları başlatılmıştır.

2008-2011 yılları arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu projede öncelikle Eski Harfli Türkçe dergilerin aktarımı tamamlanmıştır. Ayrıca EHT dergilerin bir kısmının makale künyeleri de transkripsiyon yapılmış ve görüntüleriyle eşleştirilerek sistemde hizmete sunulmuştur.

Bu süreli yayınlardan yararlanmak isteyen araştırmacılar internet aracılığıyla bulundukları yerden Milli Kütüphane web sitesine bağlanarak bibliyografik künye taraması yapabileceği gibi, elektronik ortama aktarılan süreli yayınların içeriğini de görebilecek, aynı zamanda bu süreli yayınlarda bulunan makalelerin de taramasını yaparak içeriğini görme ve okuma olanağına sahip olacaktır.

EHT gazete ve dergilerin dijitalleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 2012 yılında Milli Kütüphanede bulunan Türkçe dergi ve gazetelerin İnternet ortamında hizmete sunulabilmesi amacıyla dijitalleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Türkçe gazete ve dergilere tam metin olarak ulaşılabileceği gibi İçerik taraması da yapılabilecektir. Proje önümüzdeki yıllarda da Türkçe dergi ve gazetelerin içerik taramalı olarak dijitalleştirilmesiyle devam edecektir.

ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ.