Islamic Heritage Project (IHP) (Harvard Üniversitesi)
 
 
İslam Mirası Projesi (IHP) aracılığıyla, Harvard Üniversitesi, Katalogun da korunmuş ve İslam Dünyası el yazmaları, haritalar ve Harvard'ın ünlü kütüphane ve müze koleksiyonlarına yayınlanan metinleri, dijital yüzlerce eser bulunmaktadır.  
           İHP için, Harvard'ın Açık  Erişim Koleksiyonları (OCP) 156,000 sayfa üzerinden toplam, 280 üzerinde el yazması, 275 basılı metin ve 50 harita dijital kopyalarını eklemiştir.
Suudi Arabistan, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, İran, Irak, Türkiye ve Güney, Güneydoğu ve Orta Asya dahil olmak üzere bölgeler;
  • Diller, başta Arapça, Farsça, ve Osmanlı Türkçesi; Ayrıca Urduca, Çağatay, Malay, Gujarati, Hint dilleri ve çeşitli Batı dilleri,
  • Dini metinler ve açıklamaları gibi konular; Tasavvuf; tarih, coğrafya, hukuk, ve bilimleri (astronomi, astroloji, matematik, tıp); şiir ve edebiyat; retorik, mantık ve felsefe;kaligrafi, sözlükler ve dilbilgisi yanı sıra, biyografileri ve otobiyografik eserler bulunmaktadır