2017 İç Tetkik Programı

11 Ekim 2017
http://husis.hu.edu.tr/doc/39/duyurular/ic_tetkik_programi_6.pdf

 UYGULAMA, RAPORLAMA, TAKİP TETKİKLERİ
- İç Tetkik Soru Listesi, sadece tetkikin akışını ve temposunu kontrol etmede ve zaman yönetiminde tetkikçilere yardımcıdır. Tetkikçi dokümanları ve KYS Standardını esas alarak tetkiki gerçekleştirir ve İç Tetkik Rapor ‘unu doldurur.
Tetkikçiler raporda uygunsuzluk varsa birim sorumlusuyla yapılacak faaliyet ve yapılacak faaliyetin ne zaman kapanacağını ve takip tetkik tarihini belirler. Tetkik edilen bölüme yöneltilen sorular ve bakılan dokümanlar İç Tetkik Soru Listesi ‘ne kaydedilir.

Tetkikçi İç Tetkik Rapor ‘unu tamamlandıktan sonra Yönetim Temsilcisine teslim eder. Yönetim Temsilcisi gerek duyduğunda raporun bir kopyasını KONTROLSÜZ KOPYA olarak tetkik edilen birime iletir. Takip tetkikinin yapılmasından ve değerlendirilmesinin takibinden Yönetim Temsilcisi sorumludur. Takip tetkiklerinde ilk tetkike giden ekipten birinin olma şartı aranır. Yönetim temsilcisi tüm tetkik raporlarını İç Tetkik Rapor İzleme Listesine(KYT-LST-11) kaydederek takibini sağlar.
- İç kalite tetkiki ile ilgili ortaya çıkan kayıtlar Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü ‘ne göre saklanır.