Misyon & Vizyon
Misyon
Önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkenin MİNERAL ve ENERJİ  KAYNAKLARININ araştırılması, çıkarılması ve işletilmesi için ülke kalkınma planları çerçevesinde dönüştürücü bilim ve teknoloji çözümleri yoluyla ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlar arasında koordinasyon görevi üstlenilerek, projeler geliştirmek ve yürütmektir.
 
 
Vizyon
Varlığı tesbit edilen MİNERAL ve ENERJİ  KAYNAKLARININ çıkarılması,  ve işletilmesi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak araştırma eğitim ve uygulamanın bir araya getirildiği bilimsel faaliyetlerini merkez kimliğinde geliştirerek sürdürmektir.