Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Dekanlık Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Dekan Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Dekan Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Fakülte Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Fakülte Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Fakülte Disiplin Kurulu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Sınav Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Yatay Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Dikey Geçiş Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Bologna Komisyonu Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
ADEK Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
ÇAP Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Muhasebe Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Öğrenci İşleri Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Taşınır Kayıt Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Yazı İşleri Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Bölüm Başkanlığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Bölüm Sekreterliği Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Öğretim Elemanı Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle
Personel Birimi Görev Tanım Formu Görev Tanımı Önizle