2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınavlarına İlişkin Duyuru

09.03.2022
Üniversitemiz Senatosunun 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı sınavlarına ilişkin almış olduğu karar;
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarih ve E.55362 sayılı “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazıları gereği; Üniversitemiz Senatosu tarafından 23.09.2021 tarih ve 2021/14 oturum sayılı 2. Kararıyla “ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerindeki tüm derslerin ve sınavların uzaktan eğitim yöntemleriyle (senkron ve asenkron) işlenmesi” kararı alınmıştı.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.02.2022 tarih ve 23377 sayılı yazıları ekinde gönderilen “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Daire Bakanlığının 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sınavlarının Yüz Yüze Olması” konulu yazısına istinaden;
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizin ilgili 23.09.2021 tarihli kararında belirtilen sınıfların Dönem Sonu ve Bütünleme Sınavlarının yüz yüze ve ara sınavlarının, Üniversitemizin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin” 21. Maddesinde ifade edildiği gibi ödev veya proje şeklinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.” şeklindedir.