Akademik-İdari Atama Şubesi
  2547 sayılı Kanunun 23. Maddesi Yardımcı Doçent, 25. Maddesi Doçent, 26. Maddesi Profesör, 31.Maddesi Öğretim Görevlisi, 32. Maddesi Okutman, 33(e). Maddesi Uzman, 50-d ve 33(a) Maddelerine göre Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri, Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yardımcı Doçent- üç yıl, Öğretim Görevlisi bir yıl, Araştırma Görevlisi bir yıl, Uzman bir yıl, Okutman bir yıl, Kısmi Statü iki yıl süreyle uzatma işlemleri, KPSS sonuçlarına göre atama işlemleri, Naklen gelen ve giden personellere ait yazışmalar, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri, Üniversitemize diğer Kurumlardan naklen atanacakların atanma işlemleri, Görevde Yükselme Eğitiminin düzenlenmesi sınavının yapılması ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-İstifa işlemleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca atanan akademik personelin emekli sicil numaralarının takibi, Üniversitemizce açılması düşünülen Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı ile Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin gerekli çalışmaları yaparak; birimlerden gelen müracaatların değerlendirilmesi, eğitim ve sınava girebilecek adayların tespit edilmesi, eğitim ve sınav organizasyonunun yapılması ve bu işlemlerin sonucunda sınav sonuçlarının açıklanması ile kazanan personelin atama işlemlerinin yapılması, Akademik ve idari personelin tüm bilgilerinin HİTAP ortamına atılması ve güncelleştirilmesi.

Personel Daire Başkanlığı

Akademik-İdari Atama Şubesi

Bilgisayar İşletmeni

1206

E-Posta Gönder

Personel Daire Başkanlığı

Akademik-İdari Atama Şubesi

Bilgisayar İşletmeni

1206

E-Posta Gönder