KPSS 2021/02 Atamasında Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler

07.01.2022
KPSS 2021/02 ATAMASINDA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-KPSS Atama Başvuru Formu 
(https://www.hakkari.edu.tr/personel/Sayfa/1663/kpss-atama-basvuru-formu)adresinden temin edilecektir.
2- KPSS (Yerleştirme) Sonuç Belgesi
3-  Mezuniyet belgesinin aslı (aslı gösterilmek kaydıyla noter tasdik edilmiş sureti kabul edilmektedir).  Yüksek  lisans yapmış olanların yüksek  lisans mezuniyet belgesi, ortaöğrenimi/lise öğrenimini 3 yıldan fazla okuyanların bu durumlarını gösterir diploma örneği veya okullarından almış oldukları resmi belge)
4- Sabıka Kaydı (Adli Sicil Raporu) (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ya da Üniversite Hastanelerinden)
7- 8 Adet Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
8- Kamu Kurumlarında çalışan/ayrılanlar için hizmet dökümü
9- SGK Hizmet Dökümü (Varsa ayrıntılı bir şekilde) (e-devlet çıktısı barkodlu kabul edilecektir.)
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi  (https://www.hakkari.edu.tr/personel/Sayfa/1664/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi) adresinden temin 
edilecektir.
11- Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdan Fotokopisi)
Not:Evrakların Personel Daire Başkanlığına 24 Ocak 2022 Tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz teslim edilmesi, atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir.
Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.
 
Evrak hazırlama sürecinde adaylar 0 438 212 12 12 – Dahili (1206-1209) numaralı telefondan yardım alabilirler.
Başvuru Adresi: Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Merzan Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi Arkası, 433. Sok., No:51   Merkez/HAKKARİ