Strateji Belgeleri ve Değerlendirme Raporları
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Strateji Belgeleri ve Değerlendirme Raporlarına aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
Doküman İşlem
2021 Yılı AR-GE Strateji Belgesi Değerlendirme Raporu
İndir
2022 Yılı AR-GE Strateji Belgesi
İndir
2022 Yılı AR-GE Strateji Belgesi Değerlendirme Raporu
İndir
2023 Yılı AR-GE Strateji Belgesi
İndir