Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

21 Haziran 2021
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne Ekte Ulaşabilirsiniz

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
İndir