Tarihçe
Fakültemiz 27/03/2020 tarih ve 2319 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkâri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.Fakültemiz bünyesinde 5 farklı bölümünün açılmasına karar verilmiştir. Amacımız iki ülkeye komşu Hakkari’de bulunan ve bölge üniversitesi olmaya aday Hakkari Üniversitesinin komşu ülkelerle sağlık alanında ciddi misyonlar yüklenebilmek ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü kadrosunu yetiştirmektir.