Hedef Eylem Planları
2019 Hedef Eylem Planımıza aşağıdaki belgeden ulaşabilirsiniz.
Doküman İşlem
2019 Hedef Eylem Planı
İndir
2020 Hedef Eylem Planı
İndir
2021 Hedef Eylem Planı
İndir