Komisyonlar
Komisyon listesi aşağıdaki belgede yer almaktadır.
Doküman İşlem
2019-2020 Akademik Yılı Komisyonları
İndir
2020-2021 Akademik Yılı Komisyonları
İndir