Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü
  1. Bütçeyi hazırlamak,
  2. Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,
  3. İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,
  4. Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
  5. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  6. İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek,
  7. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  8. Bütçe uygulama sonuçları raporlamak,
  9. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

1250

E-Posta Gönder

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü

Memur

1250

E-Posta Gönder