Misyon & Vizyon
ÜNİVERSİTEMİZ
 
Misyon
 
Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik potansiyelinin farkında olan ve sürdürülebilir üretimi de hedef edinen bireyler yetiştirmektir.
 
Vizyon
 
Kurumsallaşmasını tamamlamayı ve evrensel değerleri yakalamayı amaç edinirken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önem veren yerelin özellikleriyle bezenmiş bir üniversite olmak.
 
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ
 
   Misyon

     Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve  faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak  mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktır. 
 

 
Vizyon

     Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.