Muhasebe-Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
1. Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
2. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
3. Muhasebe hizmeti yürütmek,
4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

PERSONEL

Daire Başkanı V.: Habip BEYTER
Bilgisayar İşletmeni: Şevket BEYTER
Büro Personeli: Aysun ADIYAMAN
Şef: Bereket AKAY
 
Doküman İşlem
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
İndir