Kalite Politikamız
657 Sayılı devlet memurları kanunu, 5018 Sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve diğer Mevzuatlar gereğince; tüm iş ve işlemlerin yasal zemin çerçevesinde ve Rektörlüğün kararlarına uyum ile iş ve işlemlerde katılımcı olmak, sonuç odaklı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu arttırmak ve performansı  yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak personel ve harcama birimlerine daha hızlı hizmet sunmak, istenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmaktır.

Ayrıca, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, kalitede önder olmak ve sürdürmektir.