Raporlar

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Üniversitemiz 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  Yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Doküman İşlem
2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İndir