Yazı İşleri ve Evrak Kayıt
  1. Daire Başkanlığına gelen evrakları teslim alır.
  2. EBYS üzerinden birime gönderilen fiziki eklerin gelip gelmediğini birim EBYS kullanıcılarıyla istişare halinde takip eder, gelmemişse ilgili birimlerle iletişim kurar.
  3. Birimin EBYS üzerinden giden fiziki evraklarını birim EBYS kullanıcıları ile koordineli olarak ilgili birime gönderir, eksiği varsa ilgili birimleri arayarak tamamlatır.
  4. Birim personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.
  5. Birim personelinin izin işlemlerini, izin gün sayılarını takip eder. İzin formlarını Personel Daire Başkanlığına gönderir. İzin dönüşlerini resmi yazı ile Personel Daire Başkanlığ’na bildirir.
  6. Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatmalrını yapar. Raporları izin formuna dönüştürerek gerekli kesintilerin yapılması için kadrosunun bulunduğu birim ve Personel Daire Başkanlığına gönderir.
  7. Birim toplantılarının sekreteryasını yapar ve alınan kararları tutanaklara işler ve dosyalar.
  8. İdarenin verdiği diğer iş ve işlemleri yapar.