Raporlar

Haziran 2019
MYMY Raporları
Doküman İşlem
Mizan(Ana Hesap Bazında)
İndir
Mizan(Ayrıntılı)
İndir
Tablo 1.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
İndir
Tablo 1.2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.3.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.5.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.6.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.8.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.9.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
İndir
Tablo 1.10.Bütçe Giderleri ve Ödenekler
İndir