Raporlar

Ağustos 2019
MYMY Raporları
Doküman İşlem
MİZAN (Ana Hesap Bazında)
İndir
MİZAN (Ayrıntılı)
İndir
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
İndir
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
İndir
TABLO 1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
İndir
TABLO 1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU
İndir