Raporlar

Şubat 2020
MYMY Mali Tabloları
Doküman İşlem
Mizan (Ana Hesap Bazında)
İndir
Mizan (Ayrıntılı)
İndir
Tablo 1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
İndir
Tablo 1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
İndir