Raporlar

Aralık 2020
MYMY Mali Tabloları
Doküman İşlem
Tablo 1.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
İndir
Tablo 1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
İndir