Raporlar

2022 Yılı Bütçe Performans Programı
Üniversitemiz 2022 Yılı  Bütçe Performans Programı Raporu  Yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Doküman İşlem
2022 Yılı Bütçe Performans Programı İndir