Raporlar

Rehber-Hazırlık Genelgesi-Toplantılar-Diğer Dokümanlar
Rehber-Hazırlık Genelgesi-Toplantılar-Diğer Dokümanlar
Doküman İşlem
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi İndir
2024-2028 Dönemi Statejik Plan Hazırlık Genelgesi (Genelge 2022-1)
İndir
Strateji Geliştirme Kurulu
İndir
Stratejik Planlama Ekibi
İndir
Toplantı Davet Yazısı
İndir
Stratejik Plan Hazırlık (sunum) İndir
Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu
İndir
2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Programı İndir
2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları (Genelge 2) İndir
Hazırlık Programının Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi İndir