Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı Önizle
İndir
Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Önizle
İndir
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Önizle
İndir
Yazı İşleri Görev Tanımı Önizle
İndir
Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı Önizle
İndir
Mutemetlik Görev Tanımı Önizle
İndir