Kalite Hedefleri
Kalite Hedefleri
Doküman İşlem
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 2023 Hedef Eylem Planı
İndir
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 2023 Kalite Hedefleri
İndir