Tanıtım
Neden Yüksekova Meslek Yüksekokulu?
Yüksekova Meslek Yüksekokulunun bölümleri, kamu kurumları ve özel sektörün yanında bölgenin ihtiyaç ve istekleri de göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Öğrenciler, bu bölümlerden 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde “tekniker” veya “meslek elemanı” unvanı kazanarak mezun olmakta ve bu sayede kamu personeli (memur vs.) olarak atanabilmektedirler. İsteyen öğrenciler de aldığı eğitim doğrultusunda özel sektörde çalışmaktadır. Ayrıca programlarımızı tamamlayan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek fakültelerde 4 yıllık bölümleri tamamlayabilmektedir. 2 yıllık eğitim-öğretim faaliyeti boyunca öğrencilerimize, bölüm dışı seçmeli (BDS) dersler kapsamında üniversitenin diğer bölümlerinden de ders alma imkanı sunulmaktadır. Tüm bunların yanında öğrencilerimize belirli işletmelerde sunulan staj imkanları sayesinde sektörü tanıma ve uygulama becerilerini geliştirme fırsatları da yaratılmaktadır.
 
Akademik Kadro
Yüksekova Meslek Yüksekokulunda kendi alanında uzman, yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerine sahip kadrolu, 24 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik kadromuz genç ve dinamik bir yapıya sahip olup öğrenciyle yakından ilgilenmektedir.
 
Spor ve Sosyal Tesisler
Yüksekova Meslek Yüksekokulu, Hakkari merkezde eğitim ve öğretime devam etmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan fitness ve spor salonunu kullanabilmekte ve yine Rektörlüğümüzün düzenlediği futbol, tenis, voleybol vs. gibi turnuvalara katılabilmektedir. Bununla birlikte kış mevsimi boyunca öğrencilerimiz bölgenin en önemli kayak tesislerinden biri olan Merga Bütan Kayak Merkezi’nden ücretsiz faydalanabilmektedir. Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak öğrencilerimiz, sanatsal ve kültürel alanlarda topluluklar oluşturması yönünde desteklenmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimize yönelik çeşitli konularda seminerler verilmekte ve çok yönlü bireyler olabilmeleri için kişisel olarak daha da gelişebilmeleri açısından çaba gösterilmektedir.
 
Bölümler/Programlar ve Kontenjanlar
S/N
Program Adı
Kontenjan
1
Posta Hizmetleri Programı
30
2
Lojistik Programı
 
30
3
İşletme Yönetimi Programı
30
4
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
30
5
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı
30
6
Organik Tarım Programı
-
 
 
BÖLÜMLER
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
a. Program Hakkında Genel Bilgi:
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programımız, 2013 yılında Yüksekova Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü adı altında açılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı yoktur. İlk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Bu bölümden mezun olanlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı unvanını alırlar.
 
 
b. Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine yerleşebilirler. Dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sağlık Yönetimi gibi bölümlerdir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü mezunları tüm sektörlerde yönetici sekreteri, yönetici asistanı ve bölüm sekreteri olarak istihdam edilmektedir. Özellikle bankalarda, finans kurumlarında, bakanlıklarda, hastanelerde, kooperatiflerde, hukuk bürolarında, kamu kurumları ve özel sektördeki çeşitli firmalarda çalışabilmektedirler. KPSS ile yapılan memur alımlarında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tercihlerinde ön lisans mezunu şartı aranmaktadır. Böylece bir ön lisans programından mezun olan öğrencilerin kamu kurumlarında iş bulma imkânları vardır.
c. Fiziksel İmkanlar
Bir bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere hizmet vermektedir.
 
İŞLETME YÖNETİMİ
a. Program Hakkında Genel Bilgi:
Bölümümüz 2010 yılında kamu kurumları ve özel sektörün bu alandaki istihdam olanakları göz önünde bulundurularak açılmıştır. YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı yoktur. İlk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. 120 AKTS tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet koşullarını sağlamış kabul edilirler. Mezunlar, İşletme Yönetimi meslek elemanı unvanını alırlar.
 
 
 
 
 
 
b. Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine yerleşebilirler. 4 yıllık Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Denetim, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Çeşitli devlet kurumları ve özel sektör kurulumlarının tüm bölümlerinde çalışma olanağı bulabilirler. Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümleri yanı sıra  serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları,  çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,  yatırım ve finans kurumları, kamu bankalarında ve özel bankalarda görev alabilirler.
 
c. Fiziksel İmkanlar
Bir bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere hizmet vermektedir.
 
LOJİSTİK
a. Program Hakkında Genel Bilgi:
2010 yılında kamu kurumları ve özel sektörün bu alandaki istihdam olanakları göz önünde bulundurularak açılmıştır. YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı yoktur. İlk mezunlarını 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet koşullarını sağlamış kabul edilirler. Bu bölümden mezun olanlar Lojistik meslek elemanı unvanını alırlar.
 
 
b. Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine yerleşebilirler. 4 yıllık Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Lojistik Programı mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında, lojistik işletmelerinde  ve PTT’de çalışabilme olanağına sahiptirler.
 
c. Fiziksel İmkanlar
Bir bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere hizmet vermektedir.
 
MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI
a. Program Hakkında Genel Bilgi:
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans derecesi verilir. Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Öğretim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfı yoktur.
 
 
 
b. Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla, ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi,  Muhasebe, Maliye, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Muhasebe Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde muhasebe, finans, pazarlama departmanlarında uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda muhasebe bürolarında meslek elemanı olarak görev yapabilirler.
 
c. Fiziksel İmkanlar
Bir bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere hizmet vermektedir.
POSTA HİZMETLERİ
a. Program Hakkında Genel Bilgi:
Posta Hizmetleri Programı, Ülkemizde PTT’nin sunmuş olduğu hizmetleri profesyonel anlamda yerine getirebilecek kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması gerekmektedir. Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır.
 
b. Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Posta Dağıtıcısı ön lisans diploması verilir. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlere geçiş yapabilmektedir.  Mezunlarımız KPSS B grubu ataması ile posta dağıtıcısı olarak görev almaktadır.
 
c. Fiziksel İmkanlar
Bir bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere hizmet vermektedir.