Sempozyum Ertelenmesi

12.03.2020
ÖNEMLİ DUYURU
 
Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de varlığı tespit edilen Corona Virüs (COVID-19), tüm kurumlarca önemli tedbirler alma gerekliliğini doğurmuştur. Sağlık Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızca durumun hassasiyeti göz önünde bulundurularak ilgili kurumlardan tedbir almaları istenen konulardan birisi de üniversitelerce düzenlenecek olan toplantı, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer vb. faaliyetlerin durdurulmasına ve ertelenmesine ilişkin karardır. Üniversitemiz tarafından 17-19 Nisan 2020 tarihinde, Hakkari’de düzenlenmesi planlanan 2. Uluslararası ZAP Havzası Sempozyumu, Corona Virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde ve ilgili kurumlarımızın açıklamaları da dikkate alınarak süresi belirtilmeksizin ertelenmiştir. Corona Virüsünün ülkemiz ve dünyada izleyeceği seyir ve süreçte kamu otoritelerince yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda, Sempozyumun yeni tarihi ilerleyen süreçte sitemizden ilan edilecektir.
Kıymetli Bilim İnsanları ve İlgililere Önemle Duyurulur.  
 
Corona Virus (COVID-19), which is spread rapidly around the world and has been identified as a presence in our country, has established the necessity of taking important measures by all institutions. One of the issues that is requested by the Ministry of Health and the Higher Education Board to take precautions from the relevant institutions taking into account the sensitivity of the situation is the meeting, conference, workshop, symposium, which will be held by universities. the decision to stop and postpone activities. The 2nd International ZAP Basin Symposium, which is planned to be organized by our university on 17-19 April 2020 in Hakkari, has been postponed within the framework of the measures taken against the Corona Virus and taking into account the explanations of our relevant institutions. And its duration has been delayed without notice. In accordance with the guidance to be made by the public authorities in the course and process of corona virus in our country and around the world, the new date of the Symposium will be announced on our site in the future.
It is strongly announced to Precious Scientists and Interested People.