Önemli Tarihler
ÖNEMLİ TARİHLER / Important Dates
 
  • İlana Çıkma (İlk Duyuru): 18 Şubat 2022
  • Özet son gönderim Tarihi: 9 Mayıs 2022
  • Kabul edilen Özetlerin İlan Tarihi: 30 Mayıs 2022
  • Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 10 Ağustos 2022
  • Kabul edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 15 Eylül 2022
  • Sempozyum programının ilanı: 25 Eylül 2022
  • Sempozyum Tarihi: 21- 23 Ekim 2022